SJÖLEDNINGSARBETEN

Aros Water utför anläggning av sjöledningar i sjöar och vattendrag.

 

Vatten och avloppsledningarna består av Polyetenrör som belastas med betongvikter.

Kabelutläggningar utförs från en ponton eller färja. 

 

Vi utför alla dimensioner av ledningar och styrd borrning i samband med landföringar. 

Sjöledningsarbeten utför vi som general- eller totalentreprenör.

 

SJÖTRANSPORTER

Vi transporterar ut byggmaterial i skärgården både till egna entreprenader samt till kunder som bygger själva.

Vi transporterar även ut material till sandstränder och anlägger dessa.

Önskar du persontransport så hjälper vi självklart även till med det!

DYKARARBETEN

Aros Water utför alla sorters anläggningsdykerier. Exempel på sådana är; betongarbeten, spolning, skärning, undervattenssprängning och svetsning. 

Då vi anlägger en sjöledning ingår givetvis dykarbete.

Mindre omfattande dykuppdrag är bl.a bojutläggningar, kättingbyten, videofilmning och besiktningar.

 

UTRUSTNING

Aros Water har en egen maskinpark och all utrustning som krävs för uppdragen.

  • Hjulgrävare

  • Bandgrävare

  • Kranponton

  • Båtar/öppna båtar

  • Arbetsbåtar

  • Bogserbåtar 

  • Svetsutrustning

  • Elsvetsmaskiner

  • Stumsvetsmaskiner

Vi levererar i tid och alltid med kvalitét. Det är det som gjort att företaget funnits i över 30 år.

Håkan Sundkvist | Ägare & VD 

Aros_tagline.png

KONTAKT 

HÅKAN SUNDKVIST

För mer information och förfrågan kontakta mig!

 

hakan@aroswater.se

+46 (0) 70 445 76 20