BRYGGOR

Aros Water har en gedigen erfarenhet av bryggbyggnationer. Vi har byggt en stor mängd bryggor åt både privatpersoner och företag som tex Waxholmsbolaget och Kungliga Djurgårdsförvaltningen. 

Bryggor vi utför:

  • Stenkistebryggor 

  • Pålade bryggor 

  • Betongbryggor

  • Flytbryggor

FÖRSTA STEGET

Ett kostnadsfritt möte bokas hos dig så att vi tillsammans tittar på platsen för uppdraget. Antingen har du en färdig ritning eller så hjälper vi dig med utformning, materialval och framtagning av ritning. 

Du kan även få en offert på belysning, andra byggnader, muddring, stenläggning, anläggning av sandstrand och markarbete. 

 

Glöm inte att det krävs bygglov och i bland även marklov. 

Aros_tagline.png

KONTAKT 

STEFAN SUNDKVIST

För mer information och förfrågan kontakta mig!

 

stefan@aroswater.se

+46 (0) 70 445 76 22

KONTAKT 

HÅKAN SUNDKVIST

För mer information och förfrågan kontakta mig!

 

hakan@aroswater.se

+46 (0) 70 445 76 20